1.274 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Lijst van stoffen die beoordeeld zijn op schadelijke effecten

Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de Gezondheidsraad eigenschappen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid ...

Overige | 24-05-2019

Goede vertegenwoordiging

Het is van belang dat zorgverleners tijdig, bijvoorbeeld aan het begin van de behandelrelatie, bespreken wie de patiënt ...

Advies | 21-05-2019

Emissie tijdens kolenvergassing

Kolenvergassing is een proces waarbij bruinkool of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast. Bij incomplete ...

Advies | 17-05-2019

Herziening eisen rijgeschiktheid bij gebruik geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen beïnvloeden de rijvaardigheid. De regels over rijgeschiktheid bij het gebruik van dergelijke ...

Advies | 15-05-2019

Bewaartermijnen implantaatgegevens

Gegevens over implantaten zouden 115 jaar bewaard moeten worden, gerekend vanaf de geboorte van de drager van het implantaat. Op ...

Advies | 14-05-2019

prof. dr. J. Twisk

hoogleraar toegepaste biostatistiek, Amsterdam UMC

Belangenverklaring | 09-05-2019

Informatiebrochure voor commissieleden en voorzitter

Deze brochure is bedoeld voor deelnemers van een commissie, om inzicht te krijgen in de gang van zaken binnen een commissie en ...

Overige | 02-05-2019

Openbare commentaarronde over voeding tijdens zwangerschap

De Gezondheidsraad biedt van 26 april tot en met 9 juni 2019 de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het ...

Conceptrapport | 25-04-2019

prof. dr. A.P. van Wezel

hoogleraar Environmental Ecology en wetenschappelijk directeur IBED (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamiek), ...

Belangenverklaring | 11-04-2019

Veilige zorg, goede zorg?

De laatste decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de zorg. De aandacht voor veiligheid en het voorkomen van ...

Advies | 04-04-2019