Informatiebrochure voor commissieleden en voorzitter

Deze brochure is bedoeld voor deelnemers van een commissie, om inzicht te krijgen in de gang van zaken binnen een commissie en binnen de Gezondheidsraad.