Informatiebrochure voor commissieleden en voorzitter

Deze brochure is bedoeld voor deelnemers van een commissie, om inzicht te krijgen in de gang van zaken binnen een commissie en binnen de Gezondheidsraad.

Geactualiseerd juli 2023 in verband met wijziging contactgegevens Gezondheidsraad.