Beeld: ©iStock

Werkprogramma 2020

Elk jaar stelt de Gezondheidsraad een werkprogramma op met daarin een overzicht van de vraagstukken die in het komende kalenderjaar onderwerp van advisering zullen zijn. 

De plannen in het werkprogramma kunnen in de loop van het jaar nog wel eens veranderen, bijvoorbeeld wanneer bewindslieden nieuwe prioriteiten stellen. Hier vindt u het actuele werkprogramma.

In gesprek met…

De onderwerpen in het werkprogramma raken verschillende beleidsterreinen. Samen met de departementen zijn de prioriteiten voor 2020 vastgesteld. In aanloop naar het nieuwe werkprogramma gingen we in gesprek met enkele vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Hoe kijken zij naar het belang van de adviezen van de raad? Wat vinden zij van de samenwerking? En waar kijken zij naar uit voor 2020?