Vacature voor commissieleden vaste Commissie Screening rond de zwangerschap en geboorte

Screening in de vroegste fase van het leven is een veld met grote dynamiek, waar steeds nieuwe kansen ontstaan door wetenschappelijke ontwikkelingen. De Gezondheidsraad zoekt een huisarts, kinderarts en een epidemioloog/methodoloog voor een multidisciplinaire commissie die de bewindspersonen van het ministerie van VWS op basis van de stand van de wetenschap adviseert over screening rond de zwangerschap en geboorte.