Werkprogramma 2019

Elk jaar stelt de Gezondheidsraad een werkprogramma op met daarin een overzicht van de vraagstukken die in het komende kalenderjaar onderwerp van advisering zullen zijn. De plannen in het werkprogramma kunnen in de loop van het jaar nog wel eens veranderen, bijvoorbeeld wanneer bewindslieden nieuwe prioriteiten stellen. Hier vindt u het actuele werkprogramma.