dr. H. Ismaili M‘hamdi

ethicus en universitair docent van de afdeling medische ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam