dr. B.M.H.P Mathijssen

religiewetenschapper, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen