Psychische en somatische zorgverlening: naar meer verbondenheid

Lopende activiteit - De afbakening van vakgebieden langs lijnen van specifieke organen en aandoeningen die worden gedefinieerd als ‘psychisch’ dan wel ‘somatisch’, heeft de afgelopen decennia de diagnostische en behandelmogelijkheden sterk verbeterd. Parallel hieraan is er eenzelfde afbakening gekomen van zorgvoorzieningen, financiering, toezicht en wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk kent dit ver doorgevoerde onderscheid ook problematische kanten als het gaat om de diagnostiek en behandeling van patiënten met een combinatie van psychische en somatische aandoeningen. De Gezond­heidsraad zal in een ongevraagd advies ingaan op door deze scheiding ontstane knelpunten en oplossingsrichtingen verkennen.

Het advies wordt verwacht in mei 2020.