MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

In voorbereiding – Vrouwen met een zeer hoge dichtheid van het borstweefsel hebben duidelijk een grotere kans op borstkanker. En borstkanker wordt bij hen vaker gemist in het bevolkingsonderzoek. Volgens de resultaten van de DENSE-studie (28 november 2019) kan borstkanker bij een aanzienlijk deel van hen eerder worden gevonden met aanvullende MRI. De DENSE-studie loopt sinds 2011 met een vergunning (Wet op het bevolkingsonderzoek; WBO) op basis van een advies van de Gezondheidsraad Wet bevolkingsonderzoek: aanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit.

De staatssecretaris van VWS vraagt de Gezondheidsraad hem te adviseren of aanpassing van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker nodig is. En of dat toekomstbestendigheid is, in het licht van andere relevante ontwikkelingen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Vanwege de impact op het bevolkingsonderzoek borstkanker vraagt staatssecretaris tegelijk ook het RIVM om advies. De Gezondheidsraad adviseert hem over de stand van de wetenschap binnen het ethisch (Wilson en Jungner, 1968) en het juridisch kader (de WBO). Het RIVM over de uitvoeringsconsequenties.

Meer informatie is te vinden in onderstaande adviesaanvraag. De vaste Commissie Bevolkingsonderzoek zal zich over deze adviesaanvraag buigen. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.