Gordelroos

Lopende activiteit - In 2016 adviseerde de Gezondheidsraad in het advies Vaccinatie tegen Gordelroos om ouderen in Nederland geen vaccinatie tegen gordelroos aan te bieden. Er was op dat moment slechts één vaccin op de markt en dat bood onvoldoende bescherming. De Commissie Vaccinaties merkte destijds op dat er naar verwachting binnen enkele jaren een nieuw vaccin tegen gordelroos beschikbaar zou komen. Het kon volgens de commissie zinvol zijn om op dat moment opnieuw te bekijken hoe het met de effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van de vaccinatie tegen gordelroos gesteld is.

In 2018 is een nieuw vaccin geregistreerd voor de preventie van herpes zoster. In november 2018 heeft de staatssecretaris daarom in een nieuwe adviesaanvraag verzocht om de adviesaanvraag uit 2016 nogmaals te beantwoorden en daarbij de recente ontwikkelingen op het gebied van vaccins tegen gordelroos te betrekken.

De vaste Commissie Vaccinaties buigt zich over deze adviesaanvraag. Naar verwachting wordt het advies in het derde kwartaal van 2019 aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. De Gezondheidsraad levert met Zorginstituut Nederland een gezamenlijke notitie die een uitspraak doet over de gezondheidswinst die met een eventuele aanpassing van het vaccinatiebeleid te behalen is.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.

Hoort bij thema’s