Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving

Lopende activiteit - De vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu gaat een signalerend en agenderend advies opstellen over wat de energietransitie betekent voor met name geluid, ventilatie en temperatuur in de gebouwde omgeving en wat de invloed daarvan is op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Zij wil daarbij de kennis benutten van een brede, multidisciplinair samengestelde groep deskundigen. Zo is er in januari 2020 een workshop georganiseerd met als doel om met de inbreng van de deelnemers tot aanbevelingen te komen over de mogelijkheden om eventuele nadelige effecten te voorkómen of beperken.

Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan deze pagina.