Duurzaamheid medische hulpmiddelen

In voorbereiding - Een van de uitdagingen als het gaat om het verduurzamen van de zorg is dat zorginstellingen op grote schaal niet-recyclebaar afval produceren. De zorg draagt op deze manier bij aan de milieuvervuiling en de schadelijke effecten daarvan op de leefomgeving en de publieke gezondheid. In opdracht van het ministerie van VWS verkent de Gezondheidsraad welke belemmeringen er zijn in de zorg bij duurzamer gebruik van medische hulpmiddelen en hoe het duurzaam gebruik kan worden bevorderd.