Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

De Gezondheidsraad biedt van 20 september tot en met 3 oktober de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose en bijbehorende achtergronddocumenten. Dit document is opgesteld door de vaste Commissie Voeding.

Voor deelname aan deze commentaarronde zie onderstaande instructie. 

Download 'concept kerndocument Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose'

PDF document | 650 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Methodology for the evaluation of evidence (dit document staat niet ter discussie in deze commentaarronde)'

PDF document | 560 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Dairy products'

PDF document | 443 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Fish'

PDF document | 669 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid'

PDF document | 1,4 MB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Fats and oils'

PDF document | 495 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Saturated fat substitution'

PDF document | 944 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Coffee'

PDF document | 695 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Meat'

PDF document | 356 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Alcohol'

PDF document | 680 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Sodium'

PDF document | 448 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Foods fortified with plant sterols and stanols'

PDF document | 624 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

Download in Engels: 'background document Supplements with monacolin K from red yeast rice'

PDF document | 488 kB

Conceptrapport | 20-09-2022

In de openbare commentaarronde staan twee vragen centraal:

  • Heeft de commissie belangrijke publicaties gemist die binnen de gehanteerde werkwijze passen? NB: De werkwijze van de commissie is beschreven in het Document Methodology for the evaluation of the evidence. De werkwijze van de commissie staat niet ter discussie in deze commentaarronde.
  • Staan er feitelijke onjuistheden of inconsistenties in het conceptadvies en/of de achtergronddocumenten?

We verzoeken u om uw commentaar aan ons te sturen in een apart document (WORD of PDF).

Stuur dit document per e-mail naar: Voeding@gr.nl.

Vermeld in het begin van dit WORD- of PDF-document de volgende persoonlijke gegevens:

  • Uw titulatuur en naam;
  • De naam en vestigingsplaats van uw bedrijf of organisatie, indien van toepassing.

Belangrijk: Vermeld in dit WORD- of PDF-document geen andere persoonlijke gegevens, dus geen telefoonnummers, geen e-mailadressen, geen handtekening, enz.

Wilt u bij ieder onderdeel van uw reactie vermelden:

  • De naam van het document en de regelnummers in dit document waarop het punt van toepassing is;
  • De publicatie waarmee u uw reactie onderbouwt: auteur, titel, tijdschrift-jaargang-volumenummer-paginanummers, abstract, doi (uit PubMed);
  • De concrete bevinding in die publicatie waarop u uw reactie baseert.

Commentaar dat aansluit bij de werkwijze van de commissie bij de evaluatie van de literatuur, wordt door de commissie betrokken bij het vaststellen van de definitieve tekst van dit document. Per document zal de commissie integraal reageren op deze commentaren; u ontvangt dus geen individuele reactie op uw commentaar.

Bij het uitbrengen van het definitieve advies worden op de website van de  Gezondheidsraad openbaar gemaakt:

  • uw inhoudelijke commentaar;
  • uw titulatuur en naam;
  • de naam en vestigingsplaats van uw bedrijf of organisatie, indien van toepassing.

Het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van VWS.