Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2
© Gezondheidsraad

Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2

De Gezondheidsraad biedt van 8 juli tot en met 18 augustus de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2 en bijbehorende, Engelstalige, achtergronddocumenten. Deze documenten zijn opgesteld door de vaste Commissie Voeding.

Download 'conceptadvies Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2' 1/12

PDF document | 41 pagina's | 469 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Methodology for the evaluation of the evidence for the advisory report Dutch Dietary Guidelines for people with type 2 diabetes' 2/12

PDF document | 28 pagina's | 636 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Beverages with added sugar' 3/12

PDF document | 11 pagina's | 309 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Carbohydrate and fat substitutions' 4/12

PDF document | 18 pagina's | 483 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Coffee' 5/12

PDF document | 32 pagina's | 600 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Dairy products' 6/12

PDF document | 26 pagina's | 560 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Dietary fibre' 7/12

PDF document | 66 pagina's | 1 MB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Fruit and vegetables' 8/12

PDF document | 29 pagina's | 543 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Legumes' 9/12

PDF document | 58 pagina's | 826 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Reduced carbohydrate diets' 10/12

PDF document | 157 pagina's | 2,9 MB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Sodium' 11/12

PDF document | 38 pagina's | 718 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

Download 'draft background document Whole grain foods' 12/12

PDF document | 20 pagina's | 535 kB

Conceptrapport | 08-07-2021

In de openbare commentaarronde staan twee vragen centraal:

  • Heeft de commissie belangrijke publicaties gemist die binnen de gehanteerde werkwijze passen? NB: De werkwijze van de commissie is beschreven in het document Methodology for the evaluation of the evidence for the advisory report Dutch Dietary Guidelines for people with type 2 diabetes. De werkwijze van de commissie staat niet ter discussie in deze commentaarronde.
  • Staan er feitelijke onjuistheden of inconsistenties in het conceptadvies en/of de achtergronddocumenten?

We verzoeken u om uw commentaar aan ons te sturen in een apart document (Word of PDF). Stuur dit document per e-mail naar: Voeding@gr.nl.
Vermeld in het begin van dit Word- of PDF-document de volgende persoonlijke gegevens:

  • Uw titulatuur en naam;
  • De naam en vestigingsplaats van uw bedrijf of organisatie, indien van toepassing.

Belangrijk: Vermeld in dit Word- of PDF-document geen andere persoonlijke gegevens, dus geen telefoonnummers, geen e-mailadressen, geen handtekening, enz.

Wilt u bij ieder onderdeel van uw reactie vermelden:

  • De naam van het document en de regelnummers in dit document waarop het punt van toepassing is;
  • De publicatie waarmee u uw reactie onderbouwt: auteur, titel, tijdschrift-jaargang-volumenummer-paginanummers, abstract, doi (uit PubMed);
  • De concrete bevinding in die publicatie waarop u uw reactie baseert.

Commentaar dat aansluit bij de werkwijze van de commissie bij de evaluatie van de literatuur, wordt door de commissie betrokken bij het vaststellen van de definitieve tekst van dit document. Per document zal de commissie integraal reageren op deze commentaren; u ontvangt dus geen individuele reactie op uw commentaar.

Bij het uitbrengen van het definitieve advies worden op de website van de Gezondheidsraad openbaar gemaakt:

  • uw inhoudelijke commentaar;
  • uw titulatuur en naam;
  • de naam en vestigingsplaats van uw bedrijf of organisatie, indien van toepassing.

Het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2 zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van VWS.