Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

Openbare commentaarronde over voeding tijdens zwangerschap

De Gezondheidsraad biedt van 3 oktober tot en met 10 november 2019 de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversies van drie achtergronddocumenten:

 • Food intake and dietary patterns during pregnancy and health
 • Nutrient intake from supplements during pregnancy and health
 • Weight change during pregnancy and health.

Deze documenten zijn opgesteld door de Commissie Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen, ter voorbereiding van het gelijknamige advies.
In de openbare commentaarronde staan twee vragen centraal:

 • heeft de commissie belangrijke publicaties gemist die binnen de gehanteerde werkwijze passen? NB: De werkwijze van de commissie is beschreven in het Achtergronddocument Werkwijze bij de evaluatie van de literatuur (zie de download onder aan de pagina)
 • staan er fouten in het achtergronddocument?

We verzoeken u om uw commentaar aan ons te sturen in een apart document (WORD of PDF).
Stuur dit document per e-mail naar: OCRvoeding@gr.nl.
Vermeld in het begin van dit WORD- of PDF-document de volgende persoonlijke gegevens:

 • uw titulatuur en naam
 • de naam en vestigingsplaats van uw bedrijf of organisatie, indien van toepassing

Belangrijk: Vermeld in dit WORD- of PDF-document geen andere persoonlijke gegevens, dus geen telefoonnummers, geen e-mailadressen, geen handtekening, enz.

Wilt u duidelijk aangeven op welk achtergronddocument u reageert en bij ieder onderdeel van uw reactie vermelden:

 • de regelnummers in het achtergronddocument waarop het punt van toepassing is
 • de publicatie waarmee u uw reactie onderbouwt: auteur, titel, tijdschrift-jaargang-volumenummer-paginanummers, abstract, doi (uit PubMed)
 • de concrete bevinding in die publicatie waarop u uw reactie baseert.

Commentaar dat aansluit bij de werkwijze van de commissie bij de evaluatie van de literatuur, wordt door de commissie betrokken bij het vaststellen van de definitieve tekst van dit achtergronddocument. Per achtergronddocument zal de commissie integraal reageren op deze commentaren; u ontvangt dus geen individuele reactie op uw commentaar.

Bij het uitbrengen van het definitieve advies worden op de website van de Gezondheidsraad openbaar gemaakt:

 • uw inhoudelijke commentaar
 • uw titulatuur en naam
 • de naam en vestigingsplaats van uw bedrijf of organisatie, indien van toepassing.

Het advies Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen zal worden aangeboden aan de minister van VWS.