Functie
directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid
Werkgever
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag