Functie
directie Rechtsbestel
Werkgever
ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag