Functie
directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid
Werkgever
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag