Openbare consultatieronde over ‘pyridine’

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het herziene conceptadvies over pyridine. De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen beoordeelt of blootstelling aan pyridine tot kanker kan leiden en genotoxisch is. Dit conceptadvies, een actualisering van een eerder verschenen versie in 2022, is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

Beeld: ©Gezondheidsraad

Reageren kan tot 1 juni 2023.

Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die in het Engels zijn, zijn gepubliceerd op healthcouncil.nl.