Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose en de bijbehorende achtergronddocumenten. Dit conceptadvies gaat in op de vraag in hoeverre de Richtlijnen goede voeding toegepast kunnen worden bij mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten en of bepaalde aanpassingen nodig zijn. Reageren kan van 20 september tot en met 3 oktober.

Beeld: ©Unsplash