Meld u aan voor de 9e Els Borst Lezing

Op maandag 22 november organiseert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) de 9e Els Borst Lezing. De Els Borst Lezing gaat dit jaar over de verbondenheid tussen de gezondheid van mens, dier en milieu volgens de One Health benadering. Dr. Bernice Bovenkerk, universitair hoofddocent dier- en milieu-ethiek bij de Filosofie Groep van Wageningen Universiteit presenteert haar visie. 

Bernice Bovenkerk
Beeld: ©Wageningen University & Research / Duncan de Fey

Een vernieuwde verhouding tussen gezondheid van mens, dier en milieu na de coronapandemie

Wereldwijd leven mensen en dieren vaak dicht op elkaar. De One Health benadering vertrekt vanuit de wederkerige relaties tussen de gezondheid van mens, dier en milieu. Zo liet de coronapandemie ons zien dat dieren ziektes kunnen overbrengen aan mensen, maar ook dat dieren ziek kunnen worden als gevolg van menselijk ingrijpen. Hoe te handelen bij conflicten tussen de gezondheid van mens, dier en milieu? Mogen we dieren preventief slachten om de volksgezondheid te beschermen? Hoe veel gezondheidsrisico zijn we bereid te lopen om voldoende en betaalbaar voedsel te kunnen produceren? In haar lezing beargumenteert Bernice Bovenkerk haar visie dat door een veranderende leefomgeving een transformatie van het systeem waarin mens, dier en milieu samenleven, hoognodig is.

Aanmelden

De lezing vindt plaats op 22 november 2021 van 15:00–17:00 uur in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in Den Haag. U kunt deze bijeenkomst fysiek bijwonen of de lezing volgen via de livestream. Meer informatie over het programma volgt op de website van het CEG. Daar kunt u zich ook aanmelden. 

De Els Borst Lezing

De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en vindt dit jaar voor de 9e keer plaats. Het CEG is in 2003 opgericht op verzoek van de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Els Borst. Sindsdien signaleert het CEG over actuele en beleidsrelevante ethische vraagstukken over gezondheidszorg en biomedisch onderzoek. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).