Openbare commentaarronde over Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2

De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2 en de bijbehorende achtergronddocumenten. Reageren kan van 8 juli tot en met 18 augustus.

Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2
©Gezondheidsraad

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Gezondheidsraad? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief en/of op e-mail attenderingen.