Gezondheidsraad presenteert Werkprogramma 2021

Op de derde dinsdag van september presenteert de Gezondheidsraad zijn werkprogramma voor het komende kalenderjaar. Aan de hand van de vijf adviesthema’s zorg, preventie en screening, voeding, leefomgeving en arbeidsomstandigheden beschrijft het Werkprogramma 2021 de adviesonderwerpen die op de agenda staan.
 

Werk in uitvoering
©iStock

Prioriteiten kunnen tijdens de programmaperiode veranderen, bijvoorbeeld omdat zich tussentijds onvoorziene urgente kwesties aandienen. Op de website wordt steeds de actuele stand van zaken weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn van adviezen.