Prof. dr. ir. Bert Brunekreef benoemd tot erelid

Als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de raad is prof. dr. ir. Bert Brunekreef op 10 februari benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad.

Prof. Bert Brunekreef
©Brunekreef

Bert Brunekreef, emeritus hoogleraar milieu-epidemiologie van het IRAS, Universiteit Utrecht, heeft sinds de jaren tachtig zijn kennis en expertise ingezet bij achtereenvolgens de beraadsgroepen Omgevingsfactoren en gezondheid, Gezondheid en omgeving, en tot slot de Beraadsgroep Volksgezondheid. Ook heeft hij deelgenomen aan een zevental commissies, waaronder Luchtkwaliteit en Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. Daarmee heeft hij grote invloed gehad op de wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheid- en milieubeleid in Nederland. Op 1 januari 2020 liep Bert zijn lidmaatschap af. Dat moment greep de Gezondheidsraad aan om hem te benoemen tot erelid. Brunekreef was “zeer verrast en vereerd”.