Openbare consultatieronde over methylisobutylketon

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over methylisobutylketon (synoniem 4-methylpentan-2-on). De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen beoordeelt of beroepsmatige blootstelling aan methylisobutylketon tot kanker kan leiden en genotoxisch is. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

Reageren kan tot 31 maart 2020. Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website.

Openbaar conceptrapport