Openbare commentaarronde over cadmium

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over cadmium en cadmiumverbindingen.

De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt de gevolgen van blootstelling aan cadmium voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor commentaar. Reageren kan tot 20 maart 2020.

Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website.

Openbaar conceptrapport