Openbare commentaarronde over gehydrogeneerd terfenyl

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over gehydrogeneerd terfenyl.

De vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) heeft de  gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan gehydrogeneerd terfenyl beoordeeld op toxische eigenschappen en gezondheidseffecten en heeft een gezondheidskundige advieswaarde afgeleid voor beroepsmatige blootstelling. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor commentaar. Reageren kan tot 15 februari 2020.

Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website.

Openbaar conceptrapport