Openbare commentaarronde over tretinoïne

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over tretinoïne.

De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt de gevolgen van blootstelling aan tretinoïne voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor commentaar. Reageren kan tot 11 februari 2020.

Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website.

Openbaar conceptrapport