Gezondheidsraad presenteert Werkprogramma 2020

Op de derde dinsdag van september presenteert de Gezondheidsraad zijn werkprogramma voor het komende kalenderjaar. Aan de hand van de vijf adviesthema’s zorg, preventie en screening, voeding, leefomgeving en arbeidsomstandigheden beschrijft het Werkprogramma 2020 de adviesonderwerpen die op de agenda staan.

Prioriteiten kunnen tijdens de programmaperiode nog veranderen en ook is het mogelijk dat zich tussentijds onvoorziene urgente kwesties aandienen. Op de website wordt steeds de actuele stand van zaken weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn van adviezen.

Prinsjesdag
©ANP

In gesprek met…

In aanloop naar het nieuwe werkprogramma gingen we in gesprek met enkele vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Hoe kijken zij naar het belang van de adviezen van de raad? Wat vinden zij van de samenwerking? En waar kijken zij naar uit voor 2020?

Onafhankelijkheid en kwaliteit

Op de vraag wat de grootste meerwaarde van de adviezen is voor de beleidsmakers, worden met name de onafhankelijkheid en kwaliteit benoemd.

Judith Bloem, afdelingshoofd Gezond Werken bij het ministerie van SZW: “Wat voor ons zo waardevol is, is dat de kwaliteit van de adviezen van de Gezondheidsraad nooit ter discussie staat.”

Angelique Berg, Directeur Generaal bij het ministerie van VWS: “De adviezen van de Gezondheidsraad worden als neutraal gezien. Dat werkt ontzettend prettig bij het structureren van de politieke discussie over ingewikkelde onderwerpen.”

Vertrekpunt

De adviezen worden gezien als een belangrijk vertrekpunt bij het ontwikkelen van beleid.

Judith Elsinghorst, Directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van IenW: “De adviezen van de Gezondheidsraad zijn gedegen, goed onderbouwd en onbetwist. Daarmee vormen ze een helder vertrekpunt voor ons als beleidsmakers.”

En ook bij het implementeren van beleid bieden de adviezen een helder uitgangspunt:

Jaap van Delden, hoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek RIVM: “De adviezen van de Gezondheidsraad vormen een startpunt voor de rest van het proces. Dat zegt iets over de kwaliteit van de adviezen en over de status die ze hebben.”

Flexibele samenwerking

Met behoud van onafhankelijkheid, is er in de samenwerking steeds meer aandacht voor afstemming:

Marije Beens, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro bij het ministerie van LNV: “Samen ontdekken we hoe we elkaar ook steeds beter kunnen vinden rond de meer strategische vragen.“

Jaap van Delden: “Doordat we meer afstemmen, wordt onze samenwerking flexibeler en de processen sneller.”

Angelique Berg: “De onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad staat altijd voorop. Maar onafhankelijkheid betekent niet dat je niet met elkaar kunt praten. Het is goed dat we elkaar op de hoogte houden over de manier waarop ieders werk het beste tot zijn recht komt. Ieder vanuit zijn eigen rol.”

Lees de volledige interviews.