Openbare commentaarronde over voeding tijdens zwangerschap

De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het achtergronddocument Schadelijke effecten van stoffen en micro-organismen in de voeding tijdens de zwangerschap. Het is het eerste van vier achtergronddocumenten die worden opgesteld ten behoeve van de advisering door de raad over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. Reageren kan van 26 april tot en met 9 juni.

voeding tijdens zwangerschap