Conceptadviezen voor openbaar commentaar over blootstelling tijdens ijzer- en staalgieten en blootstelling tijdens kolenvergassing

De Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen heeft twee conceptadviezen opgesteld, één over beroepsmatige blootstelling tijdens het ijzer- en staalgieten en één over beroepsmatige blootstelling tijdens kolenvergassing. In de concepten worden aanbeveling gedaan voor een classificatie als ‘mutageen in geslachtscellen’ en als kankerverwekkend. De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op deze conceptadviezen.

Openbaar conceptrapport