OCR's over cadmium en anorganische cadmiumverbindingen en over bisfenol A

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) heeft twee conceptadviezen opgesteld waarin het aanbevelingen doet voor gezondheidskundige advieswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan cadmium en bisfenol A. De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op deze conceptrapporten.

Bisphenol A