OCR over cadmium en anorganische cadmiumverbindingen

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) heeft een conceptadvies opgesteld waarin het aanbevelingen doet voor gezondheidskundige advieswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan cadmium. De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport.

Cadmium
©iStock