Werkprogramma 2019 verschenen

Dit werkprogramma beschrijft de adviesonderwerpen waar de Gezondheidsraad in 2019 volgens plan aan werkt of mee begint. Op de website van de Gezondheidsraad zal steeds de actuele stand van zaken worden weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn van adviezen. Prioriteiten kunnen tijdens de programmaperiode nog veranderen en ook is het mogelijk dat zich tussentijds onvoorziene urgente kwesties aandienen.