Vroege opsporing en behandeling van eetstoornissen

Lopende activiteit - Het verbeteren van de zorg aan kinderen en jongeren met een eetstoornis is een belangrijk speerpunt van het ministerie van VWS. In 2019 heeft de stuurgroep landelijke ketenaanpak eetstoornissen K-EET geadviseerd dat meer kennis nodig is over vroege opsporing en behandeling van kinderen en jongeren met eetstoornissen. De minister van VWS vraagt de Gezondheidsraad hierover advies op basis van de stand van wetenschap. Het verzoek is in dit advies ook in te gaan op wat er bekend is over de behandeling van eetstoornissen in combinatie met andere psychische problematiek.

Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022.