© Hollandse Hoogte

Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

Lopende activiteit - Op 9 juni 2017 vroeg de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot twee jaar. Op 19 januari 2018 is de commissie geïnstalleerd die gaat adviseren over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie. Op een later moment zal een tweede commissie van start gaan die over voedingsaanbevelingen voor de andere twee groepen zal adviseren. Een deel van de deskundigen zal aan beide commissies deelnemen.

In het najaar van 2019 heeft de openbare commentaarronde plaatsgevonden voor drie conceptachtergronddocumenten, waarin de wetenschappelijke basis van het advies is opgenomen: 1) Food intake and dietary patterns during pregnancy and health, 2) Nutrient intake from supplements during pregnancy and health, en 3) Weight change during pregnancy and health. Eerder – medio 2019 – heeft de openbare commentaarronde plaatsgevonden voor het conceptachtergronddocument Stoffen en micro-organismen in de voeding tijdens de zwangerschap en gezondheid. De commentaarrondes zijn bedoeld om eventueel gemiste literatuur en mogelijke onjuistheden boven tafel te krijgen. De commissie beoordeelt of de ontvangen reacties aanleiding geven om de conclusies in de achtergronddocumenten aan te passen. De definitieve versies van deze achtergronddocumenten worden tegelijk met het advies gepubliceerd, evenals de ontvangen commentaren en een reactie van de commissie daarop.

NB: De raad is tegelijkertijd ook bezig met een adviestraject over de voedingsnormen voor zwangere vrouwen waarin alle vitamines en mineralen aan de orde komen, ongeacht of ze met gezondheidsrisico's geassocieerd worden.