Voedingsaanbevelingen bij cardiometabole aandoeningen

Lopende activiteit – Steeds meer mensen hebben een of meer chronische aandoeningen. In hoeverre kan voeding ingezet worden ter verbetering van hun gezondheid? De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de toepasbaarheid van de Richtlijnen goede voeding voor mensen met cardiometabole aandoeningen (met name hart- en vaatziekten en diabetes mellitus) of een verhoogd risico daarop. Welke aangepaste voedingsaanbevelingen zijn nodig voor mensen met deze aandoeningen? 

De vaste Commissie Voeding buigt zich over deze adviesaanvraag. Het deeladvies over mensen met diabetes mellitus wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021. Voor dat advies is een openbare conceptronde gehouden om deskundigen de gelegenheid te geven te reageren.

In 2022 werkt de commissie aan een deeladvies over hart- en vaatziekten.