Voedingsaanbevelingen bij cardiometabole aandoeningen

Lopende activiteit – Steeds meer mensen hebben een of meer chronische aandoeningen. In hoeverre kan voeding ingezet worden ter verbetering van hun gezondheid? De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de toepasbaarheid van de Richtlijnen goede voeding voor mensen met cardiometabole aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten) of een verhoogd risico daarop. Welke aangepaste voedingsaanbevelingen zijn nodig voor mensen met deze aandoeningen? 

Voor dit advies wordt een openbare conceptronde gehouden om deskundigen de gelegenheid te geven te reageren. Het definitieve advies wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. De vaste Commissie Voeding zal zich over deze adviesaanvraag buigen. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.