Verplichte rijtest bij ADHD

Lopende activiteit – Iemand met ADHD die een rijbewijs wil halen is verplicht om deel te nemen aan een rijtest. Deze rijtest wordt door veel mensen als belastend ervaren. Ook wordt geconstateerd dat er binnen de groep mensen met ADHD veel diversiteit bestaat en heeft het CBR aangegeven dat een groot deel van die groep zonder problemen door de rijtest heen komt. Dit alles vormt aanleiding voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de Gezondheidsraad te vragen zich te buigen over het voorstel om het CBR de ruimte te geven om op basis van het advies van de medisch specialist in te schatten of een aanvullende rijtest nodig is.

Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.