Update rijgeschiktheid bij autisme

Lopende activiteit - In 2013 heeft de Gezondheidsraad voor het laatst advies uitgebracht over de rijgeschiktheid bij mensen met een autismespectrumstoornis. De vaste Commissie Rijkgeschiktheid adviseerde destijds om de keuring voor mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) die voor het eerst een rijbewijs aanvragen te behouden en de herkeuring af te schaffen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat vraagt de raad om opnieuw te adviseren over de rijgeschiktheid bij mensen met ASS op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur.

Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.