Optimaliseren bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Lopende activiteit - In 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gestart. Tot die tijd werden vrouwen van 30-60 jaar elke vijf jaar uitgenodigd voor het maken van een uitstrijkje. In het vernieuwde bevolkingsonderzoek ontvangen cli├źnten op de leeftijd van 30, 35, 40, 50 en 60 jaar een uitnodiging voor deelname. Inmiddels is er een aantal jaren ervaring opgedaan en zijn er ontwikkelingen om het bevolkingsonderzoek verder mee te verbeteren. Daarom vraagt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de raad om advies over een viertal concrete vraagstukken in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat is de wenselijkheid van het eenmalig tot vijf jaar verkorten van het screeningsinterval voor de huidige groep 40- en 50-jarigen die negatief test op het hoog risico Humaan papillomavirus (hrHPV) en die de zelfafnameset (ZAS) gebruikt? Is de ZAS een gelijkwaardig alternatief voor het uitstrijkje en onder welke voorwaarden kan deze als zodanig worden ingezet? Wat is de beste strategie om het aantal doorverwijzingen bij niet klinisch relevante doorverwijzingen terug te dringen? Wat is de kwaliteit en betrouwbaarheid van computerondersteund screenen en kan deze werkwijze in het Nederlandse bevolkingsonderzoek worden ingezet? De vaste Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO) is op 17 maart 2021 met dit traject gestart en zal de antwoorden op die vragen in twee adviezen uitwerken.

Meer informatie is te vinden in onderstaaned documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie die het advies gaat opstellen en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.