Nutri-Score: aansluiting op voedingsrichtlijnen

Lopende activiteit – Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat de Nutri-Score het beoogde voedselkeuzelogo voor Nederland is. Het biedt een hulpmiddel voor de consument om gezonde(re) keuzes te maken. Op dit moment sluit de Nutri-Score echter niet altijd goed aan op de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Dit kan verwarring veroorzaken bij de consument. Daarom is het belangrijk dat dit verbetert voordat Nederlandse voedselproducenten het logo op hun verpakkingen kunnen zetten. Om de aansluiting van de Nutri-Score op de voedingsrichtlijnen te verbeteren, is begin 2021 een internationaal wetenschappelijk comité ingesteld met wetenschappers uit de landen die de Nutri-Score (willen gaan) gebruiken. De Gezondheidsraad ondersteunt de inbreng van de Nederlandse afgevaardigde(n) binnen dit comité. Aanvullend heeft de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad gevraagd om in december 2021 een inhoudelijke reflectie te geven op de voortgang van het internationale wetenschappelijke comité op dat moment. De Gezondheidsraad zal hierin reflecteren op de voortgang en opbrengst van het werk van het internationaal wetenschappelijk comité (het proces van verbeteren van het algoritme voor de Nutri-Score) en op hoe het nieuwe algoritme zich vooralsnog verhoudt tot de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Daarnaast zal de raad aandachtspunten voor de toekomst aangeven.

Meer informatie is te vinden in onderstaand document. De vaste Commissie Voeding zal zich over deze adviesaanvraag buigen. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.