Mentale gezondheid en coronapandemie

Lopende activiteit - De mentale gezondheid van mensen staat mogelijk onder druk door de huidige coronapandemie. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld somberder voelen, gestrester en eenzamer dan voor de start van de pandemie. Sommige groepen mensen ervaren vooral angst voor de ziekte COVID-19 terwijl andere groepen in de samenleving vooral last hebben van de gevolgen van de coronamaatregelen. Een overzicht van de impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van mensen in Nederland ontbreekt.

De Gezondheidsraad brengt op verzoek van de staatssecretaris van VWS de kortetermijn- en langetermijngevolgen in kaart. Op basis daarvan adviseert de raad over welke groepen mogelijk extra aandacht nodig hebben en welke maatregelen genomen kunnen worden om de negatieve gevolgen van de coronapandemie op de mentale gezondheid te beperken.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.