Medische langetermijngevolgen COVID-19

Lopende activiteit - De gevolgen van de COVID-19-uitbraak zijn nog niet te overzien. Het is al wel duidelijk dat het een enorme impact heeft op de economie en de samenleving en dat het dwingt tot reflectie op de inrichting van de zorg. Daarnaast ontstaat steeds meer zicht op medische gevolgen op de langere termijn voor mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt. De Gezondheidsraad adviseert ongevraagd over de gevolgen van COVID-19 op medisch vlak en over de mogelijke maatschappelijke, psychologische en ethische implicaties daarvan.

Het is een ongevraagd advies. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.