© Hollandse Hoogte

Hoogspanningslijnen en gezondheid deel II: kanker bij volwassenen

Lopende activiteit - De staatssecretaris van IenW heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd de huidige stand van wetenschap in kaart te brengen over de relatie tussen het leven in de buurt van hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s. Hoogspanningslijnen zijn een bron van extreem laagfrequentie elektromagnetische (ELF-EM) velden. De Gezondheidsraad zal in dit deeladvies inzoomen op de relatie tussen verschillende vormen van kanker en het wonen in de buurt hoogspanningslijnen.

Dit advies wordt opgesteld door de vaste Commissie Elektromagnetische velden.