Gezondheidseffecten van ultrafijnstof

Lopende activiteit - In het advies Gezondheidswinst door schonere lucht uit 2018 schreef de raad dat er in onderzoek gezondheidseffecten zijn waargenomen van ultrafijnstof, maar dat er te weinig wetenschappelijke basis was om een advieswaarde af te leiden. Recent onderzoek van het RIVM wijst uit dat kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof tot acute gezondheidseffecten kan leiden. Daarom vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de raad de stand van wetenschap rond dit thema te actualiseren. Welke aangrijpingspunten levert dit op voor het luchtkwaliteitsbeleid en welk onderzoek is nog nodig om voldoende zicht te krijgen op de gezondheidseffecten van ultrafijnstof? De staatssecretaris verzoekt de raad het onderzoek van het RIVM bij zijn advies te betrekken.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie die het advies gaat opstellen en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.

Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021.