Exposoomonderzoek
© Unsplash

Exposoomonderzoek: kansen voor beleid gericht op leefomgeving en gezondheid

Exposoomonderzoek zou betere mogelijkheden kunnen bieden om ziektes te voorkomen of vroegtijdig op te sporen en doelgerichtere preventiestrategieën te ontwikkelen. Het is momenteel nog niet duidelijk wat dit kan betekenen voor het gezondheidsbeleid.

Het exposoom is een integrale benadering van alle blootstellingen gedurende het leven. Het gaat om blootstellingen aan het ecosysteem, leefstijlfactoren en sociale en fysische-chemische omgevingsfactoren en de interacties daartussen. Met verschillende technologieën onderzoeken wetenschappers of de totaliteit van externe blootstellingen (externe exposoom) beter is te karakteriseren en of daarmee vervolgens een relatie kan worden gelegd met de biologische respons in het lichaam (interne exposoom) en gezondheidseffecten.

Voor de toekomst van dit veld is het volgens onderzoekers nodig om de meerwaarde van exposoomonderzoek voor beleidsvraagstukken aan te tonen. Er lijkt momenteel nog geen helder beeld te zijn van de (on)mogelijkheden van het gebruik van resultaten van exposoomonderzoek voor gezondheidsbeleid. Hiervoor is zowel kennis en informatie van onderzoekers als van de potentiële ‘gebruikers’ van deze onderzoeksgegevens van belang. Potentiële gebruikers zijn milieu- en gezondheidsorganisaties en -diensten, beleidsmakers en instanties die wet- en regelgeving maken. Om deze kennis en informatie in beeld te brengen, stelt de vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu een signalement op over de kansen en beperkingen van het gebruik van resultaten uit exposoomonderzoek voor beleid op het gebied van leefomgeving en gezondheid.

Het signalement wordt verwacht in december 2021.

Voor informatie over de samenstelling van de commissie die het advies zal opstellen en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.