Digitale technologie voor screening

Lopende activiteit – Op 6 oktober 2020 is de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet legt de juridische basis voor de inzet van CoronaMelder, de app die is ontwikkeld in het kader van de bestrijding van COVID-19.

Tijdens de behandeling van de tijdelijke wet in de Eerste Kamer heeft minister de Jonge toegezegd de Gezondheidsraad te vragen om een framework te ontwikkelen met criteria voor het gebruik door de overheid van gezondheidsapps voor screeningsdoeleinden. Het framework zal toegevoegde waarde bieden bij afwegingen omtrent de inzet van digitale technologie voor screeningsdoeleinden in de toekomst.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.