U heeft gezocht naar results. 23 resultaten gevonden.

Pagina's

T.J. Lentz

T.J. Lentz

Benzeen

978-90-5549-988-5

Openbaar conceptrapport 4,4’-Methyleendianiline

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad de mogelijkheid beoordeelt om een schatting te maken van het extra risico op kanker door blootstelling aan 4,4’-methyleendianiline.

Cytarabine

978-94-6281-029-7

Openbaar conceptrapport Uranium and its compounds

Openbaar conceptrapport Uranium and its compounds

Thiotepa

978-94-6281-028-0

Diacylglycerololie / Diacylglycerol oil

Diacylglycerololie / Diacylglycerol oil

Meijer en screening op baarmoederhalskanker: reactie Gezondheidsraad

Op 12 en 16 juni jl. heeft voorzitter Pim van Gool gesproken met prof. dr. Meijer over diens onvolledig ingevulde belangenverklaring bij de Commissie baarmoederhalskanker. Dit leidt tot beëindiging van het raadslidmaatschap van Meijer.

Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen

Kort na de geboorte krijgt bijna elke baby in ons land een hielprik. Het hielprikbloed wordt momenteel onderzocht op zeventien ziekten waarbij tijdige behandeling essentieel is om gezondheidsschade te voorkomen of te beperken. Er is geregeld discussie over de inhoud van het neonatale screeningsprogramma. Waarop moet precies worden gescreend en welke bevindingen moeten aan de ouders worden gemeld?

Radon: toetsing rapport BEIR VI

Radon: toetsing rapport BEIR VI

Pagina's