Metallisch chroom, antimoon en antimoonverbindingen beoordeeld op kankerverwekkendheid

Metallisch chroom, antimoon en antimoonverbindingen zijn beoordeeld op de kans dat zij kanker veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Het antimoon trioxide is ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 2). Dit schrijft de Gezondheidsraad in één van de twee adviezen die vandaag zijn aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.