Naar het menu

Verzekeringsgeneeskundige protocollen: Aspecifieke lage rugpijn, Hartinfarct

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 949.42 KB)

Samenvatting
(PDF, 15.92 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 22.1 KB)

Status

Gepubliceerd
30 november 2005

Opdrachtgever

SZW/VWS

In het advies Verzekeringsgeneeskundige protocollen: Aspecifieke lage rugpijn, Hartinfarct worden de eerste twee in een reeks van tien verzekeringsgeneeskundige protocollen gepresenteerd, die de Gezondheidsraad opstelt op verzoek van de minister van SZW in het kader van de invoering van de nieuwe wet WIA. De protocollen sluiten aan bij bestaande curatieve en bedrijfsgeneeskundige richtlijnen. De komende maanden zal met de toepassing van de protocollen ervaring worden opgedaan en zal aanvullend commentaar worden ingewonnen van partijen die er in de praktijk mee te maken krijgen. Het is daarom niet uitgesloten dat de protocollen in de loop van 2006 op onderdelen zullen worden herzien.

Commissie

 • prof. dr JA Knottnerus, voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag; hoogleraar huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht, voorzitter
 • prof. dr WJJ Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
 •  drs WEL de Boer, verzekeringsarts; TNO Kwaliteit van Leven, Hoofddorp
 • dr E Borst-Eilers, oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Bilthoven, (vanaf 1 november 2005)
 • prof. dr MHW Frings-Dresen, hoogleraar beroepsziekten; Academisch Medisch Centrum, Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid, Amsterdam
 • prof. dr JW Groothoff, hoogleraar arbeid en gezondheid; Universitair Medisch Centrum Groningen
 • prof. dr JWM Hazes, hoogleraar reumatologie; Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • dr JJL van der Klink, bedrijfsarts, psycholoog; Netherlands School of Public & Occupational Health, Amsterdam
 • dr H Kroneman, verzekeringsarts; UWV, Amsterdam
 • prof. dr E Lindeman, hoogleraar revalidatie; Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr AH Schene, hoogleraar psychiatrie; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr ir T Smid, hoogleraar arbeids­omstandig­heden; Vrije Universiteit, Amsterdam; KLM Arbo Services, Schiphol
 • dr B Sorgdrager, bedrijfsarts; Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
 • prof. dr JHBM Willems, bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; TNO Kwaliteit van Leven, Delft
 • drs L van Rossum du Chattel, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, adviseur
 • dr JND de Neeling, epidemioloog; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 •  AHJM Sterk, verzekeringsarts; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocollen: Aspecifieke lage rugpijn, Hartinfarct. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr 2005/15. ISBN  90-5549-583-2

Nieuwsflits