Naar het menu

Vergrijzen met ambitie

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 510.67 KB)

Samenvatting
(PDF, 16.99 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 32.59 KB)

Persbericht
(PDF, 82.33 KB)

Status

Gepubliceerd
28 februari 2005

Er is nog volop ruimte voor ambitie om de gezondheid, de zelfstandigheid en het welzijn van mensen tot op hoge leeftijd te bevorderen. Die boodschap ligt besloten in de titel van dit advies. Maar die blik op de toekomst betekent niet dat we de ogen kunnen sluiten voor de problemen van vandaag. De eerste stappen kunnen nu al worden gezet.

Commissie

De Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad

 • prof. dr JA Knottnerus; Gezondheidsraad, Den Haag, voorzitter
 • prof. dr HR Büller, hoogleraar interne geneeskunde; AMC, Amsterdam, vicevoorzitter
 • prof. dr ID de Beaufort, hoogleraar medische ethiek; Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr DJ Gouma, hoogleraar heelkunde; AMC, Amsterdam
 • prof. dr JDF Habbema, hoogleraar medische besliskunde; Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr JJ Heimans, hoogleraar neurologie; VUMC, Amsterdam
 • drs FrCA Jaspers, lid Raad van Bestuur; UMC Groningen
 • prof. dr JH Kingma, Inspecteur-generaal; Inspectie voor de gezondheids­zorg, adviseur
 • prof. dr ALM Lagro-Janssen, hoogleraar vrouwenstudies; UMC Nijmegen
 • dr M van Leeuwen, algemeen secretaris; Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
 • prof. dr WPThM Mali, hoogleraar radiologie; UMC Utrecht
 • prof. dr JWM van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde; UMC Nijmegen
 • prof. dr HGM Rooijmans; psychiater; voorzitter Raad voor Gezondheidsonderzoek, Den Haag
 • prof. dr JJ Sixma, emeritus hoogleraar haematologie
 • prof. dr P Smits, hoogleraar klinische farmacologie; UMC Nijmegen
 • prof. dr SP Verloove-Vanhorick, hoogleraar preventieve en curatieve gezondheids­zorg voor kinderen; LUMC, Leiden
 • prof. dr M de Visser, hoogleraar neurologie; AMC, Amsterdam; vicevoorzitter Gezondheidsraad, Den Haag
 • prof. dr EGE de Vries, hoogleraar medische oncologie; UMC Groningen
 • prof. dr JW Wladimiroff, hoogleraar obstetrie en gynaecologie; Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr FG Zitman, hoogleraar psychiatrie; LUMC, Leiden
 • dr JND de Neeling; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • drs EJ Schoten; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Vergrijzen met ambitie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr 2005/06. ISBN  90-5549-555-7

Nieuwsflits